WEI, X. K., W. SHAO, X. H WANG a B.-Z WANG. Domain Decomposition CN-FDTD with Unsplit-Field PML for Time-Reversed Channel Analysis. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(2), 469-474 [cit. 2021-5-9]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0469
Uložit do Citace PRO