MEJRI, F. a T. AGUILI. Design of a Microwave Duplexer without Ferrite and without Magnet. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(2), 494-500 [cit. 2021-5-9]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0494
Uložit do Citace PRO