LEKIC, N., Z. MIJANOVIC, R. DRAGOVIC-IVANOVIC a Lj STANKOVIC. Binary Weighted DAC with 2-ξ Resistor Ratio. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(2), 501-509 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0501
Uložit do Citace PRO