REBELLI, S. a B. R. NISTALA. An Efficient MRTD Model for the Analysis of Crosstalk in CMOS-Driven Coupled Cu Interconnects. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(2), 532-540 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0532
Uložit do Citace PRO