YASIR, A., N. WU, X. CHEN a M. REHAN YAHYA. Area-Efficient Hardware Architectures of MISTY1 Block Cipher. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(2), 541-548 [cit. 2021-5-17]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0541
Uložit do Citace PRO