SINGH, D. a R. K. SARIN. A First-Order Primal-Dual Method for Saddle Point Optimization of PAPR Problem in MU-MIMO-OFDM Systems. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(2), 549-556 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0549
Uložit do Citace PRO