HAN, S. N., M. ZHANG a X. H. LI. A Fast Method for Blind Identification of Punctured Convolutional Codes. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(2), 572-579 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0572
Uložit do Citace PRO