JAHANSHAHI, J. A., H. DANYALI a M. S. HELFROUSH. A Distributed Compressed Sensing-based Algorithm for the Joint Recovery of Signal Ensemble. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(2), 587-594 [cit. 2020-12-04]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0587
Uložit do Citace PRO