TAN, Z. H., W. M. JIA a W. JIN. Robust Adaptive Beamforming Using k-means Clustering: A Solution to High Complexity of the Reconstruction-Based Algorithm. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(2), 595-601 [cit. 2021-6-12]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0595
Uložit do Citace PRO