JENIK, V., P. HUDEC a P. PANEK. Extended Noise Analysis Model of CW-type Radar Sensors with IQ Down-Conversion. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(2), 620-629 [cit. 2021-6-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0620
Uložit do Citace PRO