BRÝDL, Ondřej. Pracoviště pro výstupní testování elektronických přístrojových transformátorů proudů a napětí [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8305. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Stanislav Klusáček.
Uložit do Citace PRO