BĚLAŠKA, Karel. Výroba uzávěrů lahví [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83054. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Ladislav Žák.
Uložit do Citace PRO