CÍCHA, Tadeáš. Implementace svařovacího automatu do výroby armatur [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83063. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Marian Sigmund.

Uložit do Citace PRO