ŠEDO, Václav. Vliv nákupu brusného CNC centra na produktivitu výroby  [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83068. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Josef Chladil.
Uložit do Citace PRO