DEBS, Martin. Studium vlastností laserových svarů materiálu Hardox 450 při využití obloukového předehřevu [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83072. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Libor Mrňa.

Uložit do Citace PRO