HEKRLE, Pavel. Vliv složení synoviální kapaliny a topografie třecích povrchů na mazání kloubních náhrad [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83088. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Martin Vrbka.
Uložit do Citace PRO