KLIMEK, Ľubomír. Vývoj procesních parametrů slitiny mědi pro 3D tisk tenkostěnných struktur [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83091. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Paloušek.
Uložit do Citace PRO