ČERVINEK, Ondřej. Výpočtový model dynamického zatěžování mikro-prutové struktury vyrobené technologií Selective Laser Melting [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83092. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Radek Vrána.
Uložit do Citace PRO