TUREČKOVÁ, Kamila. Selected Microeconomic Effects of Ict Firms in Context of Level of Sectoral Concentration: Case Study in Selected Regions of the Czech Republic. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018, XI(30), 61-72 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: doi:10.13164/trends.2017.30.61
Uložit do Citace PRO