VOCHOZKA, Marek. Comparison of Neural Networks and Regression Time Series in Estimating the Development of the Afternoon Price of Palladium on the New York Stock Exchange. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018, XI(30), 73-83 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: doi:10.13164/trends.2017.30.73
Uložit do Citace PRO