FENDRICH, Tomáš. Výroba turbínového kola metodou přesného lití [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83147. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Martin Myška.
Uložit do Citace PRO