BORÝSEK, Václav. Emise oxidu siřičitého [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83153. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Marek Baláš.
Uložit do Citace PRO