NOVOTNÝ, Vojtěch. Návrh změn systému hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83161. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Markéta Kruntorádová.
Uložit do Citace PRO