SPRINGER, Pavel. Návrh změn marketingové komunikace konkrétní společnosti [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83165. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO