VÁLKOVÁ, Dagmar. Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83167. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce František Milichovský.
Uložit do Citace PRO