JIRÁSEK, Tomáš. Výpočet přídavných ztrát asynchronního stroje [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8317. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Čestmír Ondrůšek.

Uložit do Citace PRO