MARUŠARZ, Anton. Vliv hydroxidu litného na parametry niklových akumulátorů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8318. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce David Pléha.
Uložit do Citace PRO