KUBÍN, Michal. Validace plastového výrobku v automobilovém průmyslu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83196. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Daniel Prostredník.

Uložit do Citace PRO