MENŠÍK, Martin. Konstrukce navíječky kompozitního izolátoru [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83205. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jiří Tůma.
Uložit do Citace PRO