SKALIČKA, Jiří. Využití meteo stanice WXT520 pro měření v oblasti větrné energetiky [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8321. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jan Šlezingr.
Uložit do Citace PRO