KREJČÍ, Adam. Lepení v autoprůmyslu [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83214. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Kubíček.

Uložit do Citace PRO