KUBÍČEK, František. Technologie zpracování plastů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83224. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Ladislav Žák.
Uložit do Citace PRO