HOLČAPEK, Josef. Technologie napájecích čerpadel do 100 kg/h vody [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83227. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Škorpík.

Uložit do Citace PRO