SEIDLOVÁ, Kateřina. Vliv teploty a sucha na obsah proteinů gliadinové frakce u dvou odrůd pšenice [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83243. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Miroslav Hrstka.
Uložit do Citace PRO