KULHÁNKOVÁ, Michaela. Zrychlené testování světlostálosti interiérových nábytkových povlaků [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83255. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Petr Dzik.
Uložit do Citace PRO