RUDICKÁ, Andrea. Fotocitlivé kompozice v tenkých polymerních vrstvách [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83258. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Michal Veselý.

Uložit do Citace PRO