DRKOŠOVÁ, Dominika. Porovnání vybraných cenových podílů u energeticky úsporných domů [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83267. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Josef Čech.

Uložit do Citace PRO