HANYK, Tomáš. Vliv provedení zateplení stavby pro rodinou rekreaci na výdaje spojené s jejím provozem [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83269. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Josef Čech.
Uložit do Citace PRO