MALOŠKOVÁ, Martina. Návrh na změnu systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8327. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Eva Lajtkepová.
Uložit do Citace PRO