HRAZDÍRA, Zdeněk. Vzájemná interakce tlakových pulsací a kmitání nepřímé trubice [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83273. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Vladimír Habán.
Uložit do Citace PRO