NEDUCHAL, Bronislav. Sekundární metalurgie oceli [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83301. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Antonín Záděra.
Uložit do Citace PRO