LUŠINSKÁ, Jana. Vliv provedení zateplení hasičské zbrojnice na výdaje spojené s jejím provozem [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83308. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Josef Čech.
Uložit do Citace PRO