TESAŘ, Michal. Dynamické parametry sportovního a konvenčního vozidla [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83310. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Aleš Vémola.

Uložit do Citace PRO