STIBURKOVÁ, Lucie. Hodnocení rizika vybraných meteorologických jevů a jejich vliv na bezpečnost dopravy [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83311. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Rožnovský.

Uložit do Citace PRO