TAMÁŠI, Adam. Specifika dopravních nehod zemědělské techniky [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83314. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Aleš Vémola.
Uložit do Citace PRO