HAVLÍK, Ondřej. Energie letícího objektu potřebná pro poškození čelního skla automobilu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83322. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Albert Bradáč.
Uložit do Citace PRO