TITZ, Adam. Optimalizace rozvozových linek sběrné služby u vybrané společnosti v regionu Morava [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83323. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Josef Libertín.
Uložit do Citace PRO