ŠULC, Václav. Numerické modelování rozptylu laserového světla z drsných povrchů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83328. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Miloslav Ohlídal.
Uložit do Citace PRO