KOMORA, Mojmír. Závislost povrchové struktury Fe2O3(012) na prostředí [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83340. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jan Čechal.

Uložit do Citace PRO