HORÁK, Stanislav. Optimalizace zařízení pro měření studené emise elektronů z povrchu GaN nanokrystalů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83353. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jindřich Mach.

Uložit do Citace PRO